👈 برای دانلود روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید 👉

دانلود فایل تحقیق درباره تقلب هاي دانشگاهي 18صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود فایل تحقیق درباره تقلب هاي دانشگاهي 18صفحه

امروزه تقريباً درتمام مراكز آموزشي دنيا تقلب به صورت يك معضل آموزشي درآمده است.اين مقاله به بررسي علل بروز تقلب ونحوه برخورد با آن دردانشگاه هاي آمريكامي پردازد. جيمزكارگ تيلور ، استاد دانشگاه آريزونا ،از تقلب هاي زيادي كه دركلاس درس او- تاريخ موسيقي جاز- صورت مي گرفت متحير بود. دانشجويان از روي برگه يكديگر مي نوشتند، با سرفه كردن به صورت رمزي با دوستانشان ارتباط برقرارمي كردند. ودرحالي كه تظاهر        مي كردند از فرط خستگي، دست خودرا به پشت سرشان مي برند جواب هاراكه درپشت دستشان نوشته بودند به دوستانشان نشان مي دادند. او يكبار متوجه دانشجويي شد كه با تلفن همراه جواب ها را به پيجر دوستش مي فرستاد.براي مثال 2 × 54 بود، بدين معني كه جواب سؤال 54 گزينه ب است. كارگ تيلور آنها را از كلاس بيرون انداخت وبه هردو آنها نمره تك داد. دردانشكده كوچك مورنينگ سايد درشهر سيوكس ايالت آيووا، هيسرريد، استاد فلسفه متوجه شد كه دردرسش، مقدمات اصول اخلاق، تقريباً هركسي به نحوي درحال تقلب است. دو دانشجو كه ورقه هايشان را تحويل دادند جوابهايشان تقريباً يكسان بود. ريد ای ...
دریافت فایل
مجموعه مقالات حمل و نقل شهری دانلود ترجمه مقاله: Optimal PID power system stabilizer tuning based on particle swarm optimization حقوق ورزشی کد برنامه نویسی الگوریتم جستجوی ادغامی شبیه سازی ساعت دیجیتال با نرم افزار متلب‎ matlab